لوازم آزمايشگاهی و شیشه آلات

 

بالن ژوژه

 

سرنگ شیشه ای
انواع پی پت ژوژه
لام 72 عددی

بالن ته گرد

انواع ارلن

انواع بشر

انواع شيشه آلات آزمايشگاهي

انواع بالن، بورت، لوله آزمايش، بشر، پيپت،انواع ارلن، بوته چيني ،سه راهي، ستون تقطير،قطره چکان و …