تجهیزات هوشمند سازی مدارس

1- تخته های هوشمند

2- لپ تاپ

3- ويدئو پروجکشن

4- ويژولايزر

5- تجهيزات صوتي